กลุ่มงานคดี และงานสอบสวนพิจารณา

1.การประสานงาน และการดำเนินคดี

1.1 สรุปข้อเท็จจริงประกอบสำนวน

1.2 ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

1.3 เตรียมเอกสารเพื่อประกอบสำนวนคดี

1.4 ยื่นฟ้อง

1.5 แก้ฟ้อง

1.6 ยื่นอุทธรณ์(กรณีมีการอุทธรณ์)

 

2.การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องเรียน

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน          ข้อเท็จจริง

2.2 ดำเนินการนัดประชุมกรรมการ

2.3 สอบสวนพิจารณา

2.4 สรุปสำนวนเสนอต่อมหาวิทยาลัย